Сред основните дейности на компанията

Електро инсталации

Изработване и монтаж на електрически табла по схеми
Монтаж на открити и закрити осветителни инсталации
Изграждане на компютърни мрежи
Изграждане на мълниезащита
Монтаж на СОТ системи и видеонаблюдение
Автоматизация

Технологични инсталации и климатици

Производство и монтаж на компресорни станции
Производство на хладилни инсталации и инсталации за охлаждане
Технически инсталации

Отоплителни инцталации

Подово отопление
Радиатори за отопление
Вентилационни устройства
Битова гореща вода
монтаж на устройства за филтрация и вентилация на въздуха
Монтаж на инсталация за топене на сняг и лед

Пречиствателна станция

Подвързване на инсталаците с оборудването за омекотяване на вода

Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации

Вътрешен монтаж на водопровод за санитарни цели
Вътрешна мрежа хидрант
Вътрешни ВиК и канализационни линии
Монтаж на външна канализация
Свързването на производствени и задвижващи линии

Противопожарни
инсталации

Mонтаж на външни и вътрешни инсталации хидрант
Монтаж на резервоар за пожарогасене
Монтаж, подвързване на помпа (дизел, електрическа и др.)
Спринклерна инсталция