Адрес:

Сърбия
TECHNO ENGINEERING BALCAN DOO
Влаиковичева 7/10
11000 Белград, Сърбия
България
TECHNO ENGINEERING PS LTD
Стара планина н. 3, ет. 2, Офис н. 6 1000 София, България
Италия
TECHNO ENGINEERING PROJECT SOLUTION
Piazza Cristo Re 1712051 Alba CN, Italia