Адрес:

Сърбия
TECHNO ENGINEERING BALCAN DOO
Влаиковичева 7/10
11000 Белград, Сърбия
България
TECHNO ENGINEERING PS LTD
Стара Планина 3, ет.2, офис 6
1000 София, България