Изграждане на електрически и механични инсталации

в промишлени предприятия, търговски и жилищни сгради

Основните цели на компанията са разширяване на предлаганите услуги, стараем се да задоволин изискванията на клиентите с максимално най-високо качество

Eлектро Инсталации

Изработване и монтаж на електрически табла по схеми
Монтаж на открити и закрити осветителни инсталации
Изграждане на компютърни мрежи
Изграждане на мълниезащита
Монтаж на СОТ системи и видеонаблюдение
Автоматизация

Mеханични Инсталации

Пожарогасителни инсталации
Технологични инсталации и климатици
Отоплителни инцталации
Пречиствателна станция
Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации
Противопожарни инсталации

В съответствие с политиката на компанията човешкият фактор е най-важното, за да се получи добре свършената работа

Партньори